Glavna tema nove izobraževalne delavnice projekta A.L.L. je dostopnost turističnih storitev.

Izobraževanje, ki je organizirano ob koncu obdobja ocenjevanja dostopnosti turističnih objektov, bo obsegalo vsebine kot je analiza in uporaba zbranih informacij ter načine kako uporabiti informacije dostopnosti pri svojih lastnih turističnih objektih.

Na delavnicah bodo partnerji predstavili glavne ugotovitve ocenjevanja dostopnosti in predstavili “Smernice za izboljšanje dostopnosti”.

V Italiji bo delavnica v četrtek, 18. maja ob 15. uri v Spoletu, v Palazzo Mauri.

V Sloveniji bo delavnica v četrtek 11. maja ob 14. uri v Šentjurju pri Celji v Razvojni agenciji Kozjansko in v četrtek 25. maja ob 15. uri v Ljubljani, na Premikih.