Turistični paketi vsebujejo predloge za enodnevni ali tridnevni obisk točk z langobardsko dediščino. Strokovnjaki so jih pripravili tako, da zagotavljajo najvišje zadovoljstvo obiskovalcev, z ravnovesjem med bogastvom kulturne dediščine in prijetne rekreacije v edinstvenem okolju.
Paketi so skrbno načrtovani in vključujejo specifične potrebe po dostopnosti za največjo skupino obiskovalcev z namenom, da bi vsakdo imel uspešen obisk.


Turisični paketi Slovenija

RIFNIK
Naselje Langobardov

RIFNIK TOUR - The Lombard settlement

Dan, posvečen langobardski dediščini na Rifniku, v Šentjurju pri Celju in v Celju.


IZLET PO MUZEJIH
Langobardska dediščina v slovenskih muzejih

MUSEUM TOUR

A day dedicated to the Lombard heritage in three museums in Ljubljana, Kranj and Bled.


LANGOBARDI V SLOVENIJI
Obiščite ostanke langobardske dediščine po različnih krajih v Sloveniji

LOMBARDS IN SLOVENIA TOUR

Štirje dnevi posvečeni dediščini Langobardov v Sloveniji: Ljubljana, Celje, Šentjur pri Celju – Rifnik, Kranj, Bled.