Projekt A.L.L. (Accross the Lombards’ Lands)

Cilj projekta AL.L. je ponuditi in promovirati mednarodni turistični produkt, izvirajoč iz skupne evropske dediščine, v tem primeru, Langobardov, ki so na svoji migracijski poti iz severne v južno Evropo močno vplivali na duhovni in kulturni razvoj Evrope v obdobju med koncem rimskega cesarstva in srednjim vekom.

Glavni cilj projekta je razviti turistično ponudbo, katere glavna značilnost je dostopnost v vseh segmentih ponudbene verige. Turistična ponudba je oblikovana na podlagi izbranih destinacij v Italiji in Sloveniji, kjer so Langobardi pustili največ sledi svoje kulture in v sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter z malimi in srednjimi turističnimi podjetji.

Specifični cilji projekta so:

 • osveščanje javnih in zasebnih turističnih organizacij in drugih subjektov, ki se ukvarjajo s turizmom, o velikem ekonomskem potencialu dostopnega turizma,
 • poudariti pomembnost kulturne dediščine Langobardov, jo narediti zanimivo in vsem dostopno,
 • informirati in podati znanje o tovrstnem turizmu zaposlenim v tem sektorju in izboljšati njihove veščine,
 • podpirati integracijo in prilagoditev turističnih storitev majhnih in srednjih podjetij, da bodo te ustrezale uporabnikom z različnimi posebnimi potrebami, predvsem glede dostopnosti,
 • krepiti sodelovanje in partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem: javne lokalne službe, ponudniki v turizmu in ponudniki v sektorjih, povezanih s turizmom, organizacije za ohranitev kulturne dediščine,
 • postaviti čezmejne mreže turističnih destinacij, ki upoštevajo uporabnike s posebnimi potrebami,
 • razširiti poslovne priložnosti in s tem prihodke turističnega sektorja s podpiranjem razširjene ponudbe za velik in naraščajoč trg potencialnih uporabnikov,
 • spodbujati dosego ciljev in s tem zadovoljstvo ljudi s posebnimi potrebami glede dostopnosti in omogočiti socialno vključenost.

Temeljne aktivnosti za dosego ciljev projekta:

 • analiza povpraševanja (po turističnih storitvah) z namenom izdelave profila sedanjih in potencialnih uporabnikov turističnih produktov o Langobardih,
 • analiza in označitev izbranih destinacij, bogatih s kulturno dediščino Langobardov v EU in načrtovanje primernih turističnih storitev,
 • organizirano srečevanje z lokalnimi ponudniki z namenom osveščanja, kako pomembna je dediščina Langobardov in značilnostmi turizma “za vse”,
 • izvajanje usposabljanja za zaposlene v lokalnem turizmu in izboljšanje veščin glede dostopnosti v vseh fazah turistične ponudbe,
 • ocena dostopnosti turističnih objektov in najdišč ob izbranih poteh in izdelava podatkovne baze za shranjevanje zbranih informacij,
 • izdalava itinerarjev in turističnih paketov “za vse” v sodelovanju z javnimi organizacijami zadolženimi za turizem in s sodelovanjem lokalnih malih in srednje velikih podjetij,
 • uporaba digitalnih tehnologij za objavo multimedijskih informacij s katerimi bi skovali Langobardsko zgodovinsko pripoved, ki bi sledila itinerarju in bila dosegljiva prek sistema QR Code lociranega na občutljivih točkah potovanja in na spletnem portalu projekta,
 • oblikovanje strategije, kako razširiti prepoznavnost takšnega projekta in kako tržiti tovrste čezmejne turistične pakete.

Oblikovani itinerarji in paketi bodo izboljšali kakovost, trajnost in dostopnost turistične ponudbe v zadovoljstvo uporabnikov in tako povečali turistični pretok. Predstavljali bodo prototip in dobre poslovne običaje, ki jo bodo posnemali pri razvoju tematske turistične ponudbe.