Partnerji

Koordinator projekta je socialna zadruga za svetovanje INCIPIT (INCIPIT Consulting Soc. Coop.) Skupina šestih strokovnjakov, ki imajo izkušnje tako v akademski sferi kot v podjetništvu in so od sredine 80. let kot raziskovalci in svetovalci delovali na področju turizma je ustanovilo socialno zadrugo leta 2014. Bogate izkušnje, ki so si jih nabrali, uporabljajo pri osnovni dejavnosti podjetja, ki se ukvarja z izvajanjem raziskovalnih študij, inovativnim, stranki prilagojenim usposabljanjem in svetovanjem podjetjem in institucijam v turističnem sektorju.

Mesto Spoleto  (skupnost 39.000 prebivalcev) leži na jugu doline Umbra (jugovzhodno od Umbrije) med Rimom in Florenco. Najdba Colle Sant’Elia (11. in 10 stol. pr. n. št.) in obzidja okoli ostankov poligonalne zgradbe (3. do 1. stol pr. n. št.) pričajo o naselbinah Umbrijcev dolgo pred obstojem Rimljanov.

Spoletium je leta 90 pr. n. št. postal municipij. O pomembnosti Spoleta v tistih časih pričajo rimska zgradba in gledališče, most Ponte Sanguinario, Drususov slavolok in amfiteater. Kasneje, pod vladavino frankovskih in germanskih dinastij, je postalo upravno središče langobardske vojvodine.

Bazilika San Salvatore, zgrajena v času vladavine Langobardov, je ena od izbranih destinacij v seriji najdišč ‘Langobardi v Italiji: Centri moči (v letih 568-774), ki jo je UNESCO leta 2011 uvrstil med svetovno kulturno dediščino.

Spoleto je postal neodvisno mesto leta 1155 in nekaj let kasneje tudi del rimokatoliške države. Ta status je obdržal cel srednji vek, med renesanso in vse do leta 1860. V 20. stoletju so nastale pomembne kulturne institucije, ki so uspele ohraniti zgodovinsko pomembnost mesta. Za ohranitev dediščine so zaslužni meščani in državne institucije, ki so v obnovo veliko investirali, da bi lahko oživili in obogatili kulturne dogodke od katerih so najbolj prestižni Eksperimentalno operno gledališče – 1947, Center za spoznavanje poznega srednjega veka- 1952, Festival dveh svetov – 1958. Mestna občina Spoleto je velika 348 km2 in šteje 220 zaposlenih.

Tandem je socialna zadruga, ki je nastala leta 1997 kot rezultat evropskega projekta in zaposluje ljudi s posebnimi potrebami. So strokovnjaki na področju razvijanja storitev klicnih centrov, ki svetujejo v zadevah povezanih z osebami s posebnimi potrebami in nudijo storitve, informacije ter usposabljanje glede dostopnega turizma. Na področju dostopnosti, vključenosti in turizmom za vse, je Tandem sodeloval pri številnih evropskih projektih.

Zavod in potovalna agencija Premiki je socialno podjetje, namenjeno ljudem z različnimi omejitvami, njihovim družinam in prijateljem. Naše vodilo je “turizem za vse”, ne glede na fizične, psihične in druge omejitve ter starost posameznika. Trudimo se za bolj kakovostno življenje ljudi z omejitvami, enake možnosti in vključenost v vsakdan.

Narodni muzej Slovenije, ki so ga ustanovili Kranjski deželni stanovi daljnega 15. oktobra 1821, je najstarejša slovenska muzejska institucija. Znamenita muzejska ustanova je razdeljena na šest strokovnih oddelkov, katerih zaposleni zbiramo, dokumentiramo, ohranjamo, raziskujemo in razstavljamo muzejske predmete. Osrednja naloga muzeja je gotovo izobraževati in na privlačen, suveren ter poljuden način seznanjati javnost z zgodovino slovenskega prostora in slovensko kulturno dediščino. S tem budimo slovensko narodno zavest in ponosno stopamo v korak z drugimi evropskimi muzeji. Muzej ima, zahvaljujoč zaposlenim, ki imajo poglobljeno znanje na določenih strokovnih področjih, status raziskovalne institucije in sodeluje v nekaterih znanstveno-raziskovalnih programih. S predstavitvami gradiva (v obliki strokovnih in poljudnih publikacij oziroma razstav) želimo podrobneje osvetliti posamezne segmente zgodovine današnjega slovenskega prostora. Z digitaliziranjem gradiva ter izgrajevanjem elektronske baze podatkov o muzejskih predmetih, ki jih hranimo, se priključujemo sorodnim evropskim institucijam, ki skušajo s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij omogočiti najbolj neposredno dostopnost do kulturne dediščine.

BCS Kranj že od leta 1995 delujemo kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo. Sodelujemo z občinami, podjetji, območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami, nevladnimi organizacijami, ministrstvi in ostalimi državnimi organi. Spodbujamo razvoj gorenjske regije.

BSC Kranj ima javna pooblastila, saj je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo vpisan v register subjektov regionalnega razvoja. Zato je BSC Kranj hkrati tudi Regionalna razvojna agencija Gorenjske. Kot regionalna razvojna agencija pa je BSC Kranj odgovoren za pripravo ključnih razvojnih dokumentov v regiji, ki Gorenjski zagotavljajo projektne predloge za kandidiranje za državna in evropska sredstva. Tokrat je to Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020. BSC Kranj razvija in izvaja programe in projekte, ki krepijo regijsko konkurenčnost s tem, da povezuje potrebe loklanih skupnosti in podjetij z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami in finančnimi viri. Pristop k razvojnim aktivnostim temelji na eni strani na dejanskih potrebah regije in poznavanju globalnih trendov na drugi strani.

BSC Kranj deluje na naslednjih razvojnih področjih:

  • projekti regionalnega, lokalnega in čezmejnega razvoja,
  • podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT,
  • promocija investicij,
  • razvoj človeških virov,
  • razvoj turizma,
  • prostorski razvoj in varstvo okolja,
  • razvoj podeželja,
  • tehnična pomoč in sodelovanje s partnerji v EU in drugih državah.

ENAT, evropska mreža za dostopni turizem, je belgijsko neprofitno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2008. Poslanstvo združenja je narediti evropske turistične destinacije, produkte in storitve dostopne vsem obiskovalcem in promocijo dostopnega turizma nasploh.

Pod vodstvom mednarodnega nadzornega sveta je ENAT mednarodno združenje organizacij, članic mreže, ki združuje organizacije ponudnice in organizacije uporabnice turističnih storitev kot tudi nacionalna in regionalna turistična združenja, javna in privatna turistična podjetja, znanstvene in raziskovalne institucije, strokovnjake, društva za osebe s posebnimi potrebami. Članic mreže iz preko 30 držav po vsem svetu je okrog 100.

ENAT nudi informacije in strateško svetovanje glede načel ravnanja in izvajanja dobre prakse na področju dostopnega turizma; promovira kodeks primernega vedenja za turistične ponudnike; in izvaja tržne raziskave. Strokovnjaki ENATA sodelujejo pri projektih, ki jih financira EU, pri razvijanju programov usposabljanja glede dostopnosti za turistične ponudnike in destinacijski management ter prispevajo k oblikovanju standardov in smernic dostopnega turizma. Združenje zastopa svoje članice na mednarodnih forumih, organizira mednarodne konference in delavnice.

Spletna stran www.accessibletourism.org je internetna stran, ki jo je vzpostavil ENAT, dolga je več kot 1800 strani, ki vsebujejo več kot 3000 dokumentov in več kot 100 globalnih spletnih povezav o dostopnem turizmu. Je največja evropska zbirka podatkov o dostopnem turizmu na enem spletnem portalu. ENAT je odgovoren tudi za Pantou, evropski vodnik za dostopni turizem.