Prva dokumenta projekta A.L.L. – Poročilo o analizi povpraševanja in Poročilo o analizi ponudbe – sta dostopni na spletni strani  v  zavihku  “Rezultati” pod naslovovm “O A.L.L.”

Obe poročili sta pripravljeni v angleščini in vsebujeta rezultate raziskave ter analize v okvirju projektnega delovnega paketa  številka 2. Obe sta na voljo za prenos in posvetovanje.

Analiza povpraševanja opisuje glavne značilnosti in trende kulturnega turizma v Evropi in v državah projektnih partneric, v Italiji in Sloveniji. Prav tako smo analizirali povpraševanje o dostopnem turizmu na splošno, z ozirom na kuturni turizem in potrebe popotnikov s posebnimi potrebami.

Analiza ponudbe vsebuje opis Longobardske dediščine v Sloveniji in v italijanskih mestih Spoleto z okolico ter Campello sul Clitunno z okolico. Opravili smo tudi splošen pregled glavnih turističnih storitev, kot so nastanitve, gostinska ponudba in transport ob slovenskih in italijanskih krajih vključenih v projekt.